Indledning

I forbindelse med profeten Muhammed skal man holde sig for øje, at der er tale om den største personlighed i historien. Dette er ikke nogen grundløs påstand; for den, der læser hans livshistorie og lærer om hans moral og egenskaber, og ser bort fra alle sine religiøse fordomme, vil helt bestemt drage den konklusion. Der er også nogle retfærdige ikke-muslimer, der er nået frem til det.

Professor Hasan Ali, må Gud se i nåde til ham, sagde i sit blad 'Noor al-Islam', at en af hans venner, der var barman, sagde til ham: ’Jeg anerkender og tror, at islams sendebud er det største og mest fuldkomne menneske i historien. Professor Hasan Ali, må Gud se i nåde til ham, spurgte ham: I hvilke henseender mener du, at islams sendebud er verdens mest fuldkomne menneske?' Han svarede: ‘Jeg ser i islams profet flere gode egenskaber og moralske værdier, end man nogen sinde har fundet samlet i ét menneske.

Nogle af profetens egenskaber

"A'ishah sagde: ’Hans moral var Koranen.'".
profeten (s) sagde: ‘Gud har sendt mig for at fuldkommengøre den gode moral og fuldkommengøre de gode gerninger.'

Læs mere +

Tekster, der beviser, at Muhammed var profet

Gud, den Ophøjede, siger:(Muhammed er ikke far til nogen af jeres mænd, men (han er) Guds sendebud, og profeternes forsegling.) (33:40)

Læs mere +

Nogle af profetens egenskaber og moralske principper

A'ishah, i hvem Gud finder behag, sagde: ‘Det træk og den egenskab, som profeten (s) hadede mest, var løgnagtighed. Når en mand sagde en løgn i profetens forsamling, bebrejdede han ham det, indtil han angrede.’ (Tirmidthi #1973) Læs mere +

Sendebudet havde en fremragende, fuldkommen og god forstand, som intet andet menneske har haft.

Han boede i Mekka i 40 år, før han blev profet. Efter han var blevet profet, boede han der i yderligere 13 år, hvor han forkyndte Tawheed (monoteismen) for folk. Så udvandrede han til Medina, hvor han boede i ti år. Han blev ved at modtage åbenbaringer der, indtil Koranen og islams Deen var fuldstændige.