Wprowadzenie

Kiedy mówimy o wysłanniku Muhammadzie to mówimy o największej doskonałej ludzkiej postaci wszechczasów. Kto pozostawi na bok religijny fanatyzm i osobiste upodobania i zacznie studiować historię życia Proroka zapoznając się z jego moralnym zachowaniem i szlachetnymi cechami charakteru Wysłannika ten z pewnością zaświadczy o jego wielkiej i doskonałej osobowości. Niektórzy sprawiedliwi i uczciwi nie-muzułmanie także świadczą o tym.

Nieżyjący profesor Hasan Ali, niech Allah będzie dla niego litościwy, powiedział w swoim czasopiśmie „Noor al-Islam”, że jego kolega Brahmin1 stwierdził pewnego razu: „Uznaje i wierze, że Wysłannik islamu jest największym i najbardziej rozwiniętym człowiekiem w historii.” Profesor Hasan Ali, zapytał go: „Dlaczego uważasz Go za takiego człowieka?” Brahmin odpowiedział: „Żaden z ludzi nie posiadał jednocześnie takiego charakteru, sposobu zachowania się, manier i zasad moralnych takich, jakie on posiadał. Był on królem, który zjednoczył całą Zatokę, jednocześnie będąc skromnym i pokornym. Wierzył, że wszelka władza należy tylko do Boga.”

Zwyczaje moralne i cechy charakteru Proroka

Prorok (s) pozostawił po sobie przykład do naśladowania dla całej ludzkości. Jego żona Aisza (d) zapytana o jego maniery tak odpowiedziała:
Jego zwyczajami był Kur’an.

Czytaj więcej +

Wybrane dowody na posłannictwo Muhammada

Oto powiedział Jezus, syn Marii: O synowie Izraela! Jestem wysłany od Boga do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię - Ahmad!. (Kur’an61;6)

Czytaj więcej +

Wybrane cechy etyki

Włączanie jego towarzyszy do podejmowania decyzji w kwestiach, w których brak tekstu religijnego.
Abu Hurajra (d) wspominał,:“że zapamiętał Proroka jako niezwykle często sięgającego po opinie towarzyszy.” (Tirmizi, hadis nr.1714) Czytaj więcej +

Muhammad (s) miał szlachetne pochodzenie. Nawet jego wrogowie potwierdzali ten fakt, tak jak poświadczył to przed Herakliuszem władcą Rzymu Abu Sufjan, najgorszy wróg islamu zanim stał się muzułmaninem.

Muhammad (s) mieszkał w Mekce przez 40 lat zanim został powołany do głoszenia przesłania jako prorok. Po nadaniu mu przez Boga tej szlachetnej misji, następne 13 lat nawoływał ludzi do czystej monoteistycznej wiary, jaką jest islam.