Introduksjon

så bør vi huske at vi snakker om den edleste personen i verdenshistorien. Dette er ikke en ubegrunnet påstand. Den som leser denne biografien med et åpent sinn og lærer om hans oppførsel og etikk, vil helt klart sitte igjen med denne konklusjonen. Noen ærlige og oppriktige ikke-muslimer har også nådd denne konklusjonen.
Professor Hasan Ali, må Gud ha barmhjertighet med han, sa i sitt magasin ”Noor al-Islam” at en intelligent venn av han en gang betrodde seg til han: ”Jeg anerkjenner og tror at islams sendebud er den edleste og mest modne (av alder) mannen i historien.”

Noen av profetens manerer og egenskaper

Aishah, må Gud være fornøyd med henne, ble en gang spurt om hvordan profeten (s) oppførte seg mot familien sin. Hun sa:
”Han hjalp og støttet familiemedlemmene med husarbeidet, men når det ble kalt til bønn, levnet han det for å delta i bønnene.”

Les mer +

Tekster som beviser at Mohammad var profet

Gud, Den Opphøyde, sa:(Mohammad er ikke far til noen av deres menn, men (han er) Guds sendebud, og den siste av profetene, og Gud kjenner til alle ting.) (Koranen, 33:40)

Les mer +

Noen av profetens etiske manerer

Profeten (s) rådspurte ledsagerne sine, og han tok deres meninger og synsvinkler i betraktning i saker som det ikke var åpenbart noen skriftlige bevis. Abu Hurairah, må Gud være fornøyd med han, sa:”Jeg har ikke sett en person som er mer ivrig etter å få oppriktige råd fra ledsagerne sine, enn Guds sendebud.” (Tirmidthi #1714) Les mer +

hadde et ypperlig, fullkomment og sunt intellekt. Ingen mann har noen gang hatt et intellekt like fullkomment og perfekt som hans.

Profeten så trist ut mesteparten av tiden og satt i dype tanker. Han hvilte aldri helt og han snakket kun hvis han var nødt. Hver gang han snakket, startet og avsluttet han ytringene sine med Guds navn. Han snakket tydelig og hadde kun meningsfylte, korrekte og nøyaktige ytringer slik at ingen kunne forvrenge det han sa.