Noen av profetens etiske manerer

 • Profetens nære forbindelse med ledsagerne sine: Siden vi har detaljerte rapporter om profetens

  biografi, vet vi at dette er velkjent. Vi bør strebe etter å etterligne Profeten (s) i alt vi gjør. Jareer ibn Abdullah, må Gud være fornøyd med han, sa: ”Etter at jeg aksepterte islam, hindret ikke Profeten (s) meg i å sitte med han. Han smilte alltid når han så på meg. En gang beklaget jeg meg til han, om at jeg ikke kunne ri på hest. Da tok han meg på brystet og bønnfalte Gud med ordene:’O Gud! Hold han rolig og gjør han til en person som veileder andre og som er en kilde til veiledning.’” (Bukhari #5739)

 • Profeten (s) brukte å underholde og spøke med ledsagerne sine:

  Anas ibn Malik, må Gud være fornøyd med han, sa at Guds sendebud hadde de beste manerene. Jeg hadde en ung bror som het Abu Omair og han brukte å leke med en liten fugl som het An-Nughair. Profeten (s) spurte han:”O Abu Omair, hva gjorde Nughair’en?!” (når han lekte med den.) (Muslim # 2150)

  Profeten (s) både spøkte, tullet og underholdt ledsagerne sine. Anas ibn Malik, må Gud være fornøyd med han, sa:
  ”En beduin som het Zahir ibn Haram brukte å gi gaver til Profeten (s) sa: ’Zahir er vår ørken og vi er hans by.’
  Profeten (s) nærmet seg han mens han solgte sine varer, og profeten omfavnet han bakfra, uten at han kunne se han. Han sa: ’La meg gå!’ Da han forstod at det var profeten som omfavnet han, presset han ryggen sin inn mot brystet til sendebudet! Guds sendebud sa: ’Hvem vil kjøpe denne tjeneren fra meg?’ Zahir sa: ’O Guds sendebud sa:
  ’Du er ikke ansett som verdiløs av Gud! Eller han sa: ’Du er verdifull og dyrebar for Gud.’ ” (Ibn Hibban # 5790)

 • Han rådspurte ledsagerne sine:

  Profeten (s) rådspurte ledsagerne sine, og han tok deres meninger og synsvinkler i betraktning i saker som det ikke var åpenbart noen skriftlige bevis. Abu Hurairah, må Gud være fornøyd med han, sa:”Jeg har ikke sett en person som er mer ivrig etter å få oppriktige råd fra ledsagerne sine, enn Guds sendebud.” (Tirmidthi #1714)

 • Besøk de syke, uansett om de er muslimer eller ei:

  Profeten (s) bekymret seg for ledsagerne sine og forsikret seg om at de var friske. Hvis han hørte at en av ledsagerne var syk, så dro han, og de ledsagerne som var sammen med han i full fart til den syke. og klargjøre ting for han. Profeten (s), jeg er verdiløs!’ Guds sendebud besøkte Han også syke ikke-muslimer. Anas ibn Malik, må Gud være fornøyd med han, sa:”En jødisk gutt som brukte å servere profeten ble syk og profeten sa: ’La oss gå og besøke han.’ Da de kom til han satt faren hans ved hodet hans.
  Guds sendebud sa: ’Erklær at det ikke er noen annen sann Gud verdt tilbedelse, enn Gud alene, og jeg vil be for deg på grunn av det, på Gjenoppstandelsens dag.’ Gutten så på faren, og faren sa: ’Adlyd Abu-Qasim’ Gutten sa: ’ Det er ingen annen sann Gud verdt tilbedelse, enn Gud alene, og Mohammad er det siste sendebudet.’ Guds sendebud sa: ’All lovprisning til Gud, som reddet han fra flammene i Helvete.’” (Ibn Hibban #2960)

 • Han var takknemlig for folkets godhet mot han, og belønnet det sjenerøst:

  Abdullah ibn Omar, må Gud være fornøyd med han, sa at Guds sendebud sa:”Ikke forulemp noen som ber om Guds beskyttelse mot deres ondskap. Gi til enhver som ber om noe i Guds navn. Uansett hvem som inviterer deg, aksepter invitasjonen. Enhver som gjør deg en tjeneste eller en handling av godhet, gi han tilbake på lignende måte. Hvis du ikke finner noe å belønne han med, be kontinuerlig til Gud for han, helt til du tror at du har betalt han tilbake.” (Ahmed # 6106)

  Aishah, må Gud være fornøyd med henne, sa:”Guds sendebud tok imot gaver og belønnet det sjenerøst.” (Bukhari #2445)

 • Sendebudets kjærlighet for alt som er vakkert og bra

  Anas, må Gud være fornøyd med han, sa:”Hånden til Guds sendebud var mykere enn all den silken jeg noen gang har tatt i, og lukten hans var mer velduftende enn jeg noen gang har luktet.” (Bukhari #3368)

 • Guds sendebud elsket å hjelpe andre med å megle på deres vegne

  Abdullah ibn Abbas, må Gud være fornøyd med han, sa:”Mugheeth, må Gud være fornøyd med han, var en tjener som var gift med Bareerah. Jeg så at han gikk gråtende bak henne i gatene i Medina og tårene falt fra skjegget hans. Guds sendebud sa til Al-Abbas: ’Overrasker det deg ikke hvor mye Mugheeth elsker Bareerah, og hvor mye hun hater han!’
  Profeten spurte Bareerah: ”Hvorfor går du ikke tilbake til han?” Hun spurte han: ”Befaler du meg til å gjøre det?” Han sa: ”Nei, men jeg megler på hans vegne.” Hun sa: ”Jeg trenger han ikke.” (Bukhari # 4875)

 • Guds sendebud serverte seg selv

  Aishah, må Gud være fornøyd med henne, sa: ”Jeg ble spurt om hvordan Guds sendebud oppførte seg hjemme.” Hun sa: ”Han var som enhver mann, han vasket sine klær, melket sauene sine og serverte seg selv.” (Ahmed 24998)

  Profetens ypperlige manerer gjorde at han også serverte andre. Aishah, må Gud være fornøyd med henne, sa:”Jeg ble spurt om hvordan Guds sendebud oppførte seg hjemme.” Hun sa: ”Han hjalp til med husarbeidet og når han hørte Adhan, dro han til moskeen.” (Bukhari 5048)