Introducere

Atunci când se discută despre Profetul Mohammed (s), trebuie să se ţină cont de faptul că se vorbește despre cea mai măreaţă personalitate din istorie. Aceasta nu este o pretindere nefondată, pentru că persoana care citeşte biografia sa şi află despre manierele şi codul său moral, lăsând deoparte prejudecățile religioase şi orientările personale, va ajunge cu siguranţă la aceeaşi concluzie la care au ajuns și mulţi nemusulmani corecți şi imparțiali.

Profesorul Hasan ‘Ali (Allah să aibă milă de el!) a relatat în revista sa, „Nur al-Islam”, că un prieten brahman i-a spus odată:
„Eu recunosc şi consider că Mesagerul islamului este cel mai important şi desăvârșit om din lume.” Profesorul l-a întrebat: „De ce îl consideri astfel?” El a răspuns: „Nimeni nu a avut vreodată caracteristicile, noblețea şi manierele pe care le-a avut Mesagerul islamului. El a fost regele sub conducerea căruia s-a unit întreaga Peninsulă Arabică şi, cu toate acestea, era un om umil. Considera că toată puterea Îi aparţine numai lui Allah.”

Caracteristicile Profetului

Profetul Mohammed a fost un exemplu care trebuie urmat de toţi oamenii. Soția lui, ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), i-a răspuns unui om care a întrebat cu privire la manierele Profetului (s): „Caracterul lui era Coranul.”

Citește mai mult +

Dovezi din Scripturi care susţin că Mohammed a fost un Profet

„Mohammed nu este tată niciunuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi încheietorul Profeţilor şi Allah este Atoateștiutor.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 33:40]

Citește mai mult +

Câteva dintre manierele Profetului cu cei din jurul său

Profetul (s) obișnuia să se sfătuiască cu companionii săi (d) şi să ia în considerare părerile lor cu privire la chestiunile zilnice despre care nu fusese revelat nimic (adică nu erau probleme care ţin de religie). Abu Hurairah (d) a spus: „(...) Nu am văzut om să se sfătuiască mai mult cu companionii săi decât Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).” [At-Tirmidhi] Citește mai mult +

Mesagerul lui Allah (s) a avut un intelect excelent. Niciun om nu a avut un intelect atât de complet şi de perfect ca al lui.

Profetul (s) a trăit în Mecca timp de 40 de ani, înainte de Profeție. După începerea Revelației Divine, a mai rămas 13 ani acolo, timp în care a chemat oamenii la credinţa monoteistă, islamul. Apoi, el (s) a emigrat la Medina, unde a rămas timp de 10 ani, și a continuat să primească Revelația Divină, până când Coranul şi religia islamică au fost completate.