Câteva dintre manierele Profetului (s) cu cei din jurul său

 • Legăturile strânse ale Profetului (s) cu companionii săi

  Profetul (s) era foarte apropiat de companionii săi (d) şi acest lucru este binecunoscut pentru oricine citește biografia Profetului (s). El (s) este exemplul pe care trebuie să îl urmăm în toate chestiunile noastre. Jarir ibn ‘Abd Allah (d) a spus:„Mesagerul lui Allah (s) nu a refuzat niciodată să mă vadă din momentul în care am devenit musulman şi, de fiecare dată când mă vedea, îmi zâmbea. Odată, m-am plâns lui că nu pot să călăresc bine, iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a lovit cu mâna peste piept și a spus: «O, Allah, fă-l statornic și fă-l să-i îndrume și pe alţii (pe Calea cea Dreaptă) şi să fie bine-călăuzit!»” [Ibn Majah]

 • Profetul (s) glumea cu companionii săi (d)

  Profetul (s) glumea cu companionii săi (Allah să fie mulțumit de ei!). Anas ibn Malik (d) a relatat:„Profetul lui Allah (s) avea cel mai bun caracter dintre oameni. Aveam un frate pe nume Abu Umair, care cred că fusese înțărcat deja. Atunci când Mesagerul lui Allah (s) venea în casa noastră și îl vedea, îi spunea: «O, Abu Umair, ce a făcut privighetoarea?» Era o privighetoare cu care obișnuia să se joace.” [Al-Bukhari și Muslim]

  Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a îmbrățișat unul dintre companioni pe la spate, iar omul a spus: „«Dă-mi drumul! Cine este?» Apoi, s-a întors pentru a îl confrunta şi când a observat că era vorba de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), şi-a lipit spatele de pieptul lui. Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Cine cumpără acest sclav?» Bărbatul i-a spus: «O, Mesager al lui Allah, nu mă va cumpăra nimeni.» Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «(Jur) pe Allah, tu nu eşti greu de vândut (sau «Pe Allah, tu ești valoros»).»” [Ahmad, Ibn Hibban și At-Tirmidhi]

 • Profetul (s) se sfătuia cu companionii săi (d)

  Profetul (s) obișnuia să se sfătuiască cu companionii săi (d) şi să ia în considerare părerile lor cu privire la chestiunile zilnice despre care nu fusese revelat nimic (adică nu erau probleme care ţin de religie). Abu Hurairah (d) a spus: „(...) Nu am văzut om să se sfătuiască mai mult cu companionii săi decât Mesagerul lui Allah (s).” [At-Tirmidhi]

 • Profetul (s) îi vizita pe bolnavi fie că erau musulmani sau nemusulmani

  Profetul (s) își făcea griji pentru companionii săi (Allah să fie mulțumit de ei!) şi se asigura că erau bine. Dacă afla că vreunul dintre companioni (d) era bolnav, se grăbea să-l viziteze împreună cu cei care se aflau în acel moment cu el. Profetul (s) nu îi vizita doar pe musulmanii care erau bolnavi, ci chiar și pe nemusulmani. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el) a relatat: „Un băiat evreu obișnuia să-l servească pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Într-o zi, băiatul s-a îmbolnăvit, iar Profetul (s) a mers să-l viziteze. S-a așezat aproape de capul lui și i-a spus: «Îmbrățișează islamul.» Băiatul s-a uitat la tatăl lui, care era, de asemenea, așezat lângă capul său. Tatăl său i-a zis: «Supune-te lui Abu al-Qasim (Profetul - Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).» Atunci băiatul a îmbrățișat islamul. Profetul (s) a ieșit spunând: «Slavă lui Allah, Care l-a salvat de Focul Iadului!»” [Al-Bukhari]

 • Profetul (s) era recunoscător atunci când oamenii arătau bunătate faţă de el şi îi răsplătea cu generozitate

  ‘Abd Allah ibn ‘Omar (d) a relatat că Mesagerul lui Allah (s) a spus: „Celui care caută adăpost la Allah împotriva răului venit de la voi nu îi faceți rău. Celui care vă cere în Numele lui Allah daţi-i. Celui care vă invită acceptați-i invitația. Pe cel care vă face un bine răsplătiți-l într-un mod asemănător, iar dacă nu aveți posibilitatea de a face aceasta, atunci rugați-vă pentru el până când simți că l-ați răsplătit.” [Ahmad]

  ‘Aishah (d) a spus: „Mesagerul lui Allah (s) obișnuia să primească daruri și să dăruiască ceva în schimb.” [Al-Bukhari]

 • Dragostea Mesagerului lui Allah (s) față de toate lucrurile care erau frumoase şi bune

  Profetul (s) iubea lucrurile frumoase și parfumul. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Femeile și parfumul mi-au fost făcute dragi (...)” [An-Nasa’i]

  Anas (d) a spus: „Nu am atins mătase fină sau dibaj (mătase groasă) mai delicată decât mâna Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și nici nu am simțit un parfum mai frumos decât transpirația Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).” [Al-Bukhari]

 • Mesagerul lui Allah (s) iubea să îi ajute pe alții, intervenind pentru ei

  ‘Abd Allah ibn ‘Abbas (d) a spus: „Soțul lui Barirah, un sclav pe nume Mughith, se ținea după ea plângând de i se împreunau lacrimile în barbă. Profetul (s) i-a spus (lui ‘Abbas): «O, ʻAbbas, nu te uimește iubirea lui Mughith pentru Barirah și repulsia (pe care o simte) Barirah pentru Mughith?»
  Apoi Profetul (s) i-a spus lui Barirah: «De ce nu te întorci la el?» Barirah a spus: «O, Trimis al lui Allah, îmi poruncești (aceasta)?» (Profetul – Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «(Nu,) eu (doar încerc să) intervin (în favoarea lui).» Ea a spus: «(Atunci) nu am nevoie de el.»” [Al-Bukhari]

 • Mesagerul lui Allah (s) se servea singur

  Atunci când ‘Aishah (d) a fost întrebată ce făcea Mesagerul lui Allah (s) în casa lui, ea a răspuns: „El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era un om asemeni tuturor oamenilor: îşi curăţa hainele, îşi mulgea oaia şi se servea singur.” [Ahmad]

  Profetul (s) nu se servea doar pe sine, ci îi servea şi pe alţii. Atunci când ‘Aishah (d) a fost întrebată despre ce făcea Profetul lui Allah (s) în casa lui, ea a răspuns: „El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să îşi facă de lucru ajutându-i pe membrii familiei sale şi, atunci când auzea adhan-ul (chemarea la rugăciune), mergea să se roage.” [Al-Bukhari]