Soţiile Profetului (d)

După moartea primei soții, Khadijah (d), Profetul (s) s-a căsătorit cu unsprezece femei, toate fiind văduve sau divorțate, în afară de ‘Aishah (d). Șase dintre soţiile lui proveneau din tribul Quraiș, cinci din diferite triburi arabe și una era evreică. Profetul (s) s-a căsătorit cu aceste femei din diferite motive:

 • Din motive religioase şi legislative

  Profetul (s) s-a căsătorit cu Zeinab bint Jahș (d) pentru că arabii de dinainte de islam îi interziceau unui bărbat să se căsătorească cu soţia fiului său adoptiv. Credeau că fiul adoptiv este asemeni fiului adevărat din toate punctele de vedere. Profetul (s) s-a căsătorit cu ea, în ciuda faptului că fusese mai înainte soţia fiului său adoptiv, Zaid ibn Haritha (Allah să fie mulţumit de el!). Mesagerul lui Allah (s) s-a căsătorit cu ea pentru a aboli această credinţă. Allah Preaînaltul spune: „Şi i-ai spus aceluia asupra căruia Allah Şi-a trimis harul Său [este vorba de Zayd ben Haritha, pe care Allah l-a călăuzit la islam şi l-a ajutat să-l urmeze pe Profetul Mohammed], cum şi tu ai trimis harul tău asupra lui [dezrobindu-l, după ce i-a fost sclav înainte de islam, înfiindu-l şi căsătorindu-l cu Zeinab, fiica mătușii tale]: „Păstreaz-o pentru tine pe soața ta [nu divorța de ea] şi fii cu frică de Allah!” Tu ai ţinut ascuns în sufletul tău ceea ce Allah a voit să descopere [tu ai ţinut ascunsă revelația trimisă ţie de Allah cum că Zayd va divorța de Zeinab şi ea va deveni soţia ta, pentru a abroga prin aceasta obiceiul preislamic conform căruia era interzisă căsătoria cu soţia fiului adoptiv]. Tu te-ai temut de oameni [de clevetirile oamenilor], măcar că Allah este mai vrednic să te temi de El. Apoi, când Zaid a întrerupt orice legătură cu ea, Noi Ţi-am dat-o ţie să-ţi fie soață, pentru ca dreptcredincioşii să nu mai aibă reținere în privința soţiilor fiilor lor adoptivi, dacă aceştia întrerup orice legături cu ele [ca urmare a decesului, repudierii sau desfacerii căsătoriei]. Şi Porunca lui Allah trebuie să fie împlinită [aşa cum este şi Porunca Lui ca tu să o iei pe Zeinab de soţie].” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 33:37]

 • Din motive politice şi pentru extinderea islamului, precum şi pentru a întări relaţiile lui cu triburile arabe

  Mesagerul lui Allah (s) s-a căsătorit cu femei din cele mai mari și mai puternice triburi arabe. Profetul (s) le-a poruncit companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!) să facă același lucru. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Awf (Allah să fie mulţumit de el!) : „Dacă ți se supun (adică acceptă islamul), atunci căsătorește-te cu fiica conducătorului lor.” [At-Tabari]

  Dr. Cahan a spus:
  ‘„Unele aspecte ale vieţii sale pot să ne provoace confuzie, din cauza mentalității contemporane. Mesagerul este criticat din cauza obsesiei sale de a-și îndeplini dorințele lumești și din cauza celor nouă soții ale sale, cu care s-a căsătorit după moartea soţiei sale, Khadijah. A fost confirmat faptul că majoritatea acestor căsătorii au avut motive politice, el căutând să câștige loialitatea unor nobili şi triburi.”

 • Din motive sociale

  Profetul (s) s-a căsătorit cu câteva dintre soţiile companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!), care au murit în timp ce luptau pentru a transmite religia lui Allah. S-a căsătorit cu ele, cu toate că erau mai în vârstă decât el (s), şi a făcut aceasta pentru a le onora atât pe ele, cât şi pe soții lor.

  Veccia Vaglieri, cunoscuta orientalistă italiană, a scris în cartea ei, În apărarea islamului: „Cu adevărat, de-a lungul tinereții sale, perioadă în care dorinţa sexuală este cea mai puternică, și în pofida faptului că trăia într-o societate precum cea arabă, în care poligamia era o normă și divorțul era foarte ușor de obținut, Mohammed nu s-a căsătorit decât cu o singură femeie şi anume cu Khadijah, care era cu mult mai în vârstă decât el. El a rămas un soț fidel şi iubitor timp de 25 de ani şi nu s-a recăsătorit niciodată, decât după moartea Khadijei şi după ce ajunsese la vârsta de 50 de ani. Pentru fiecare dintre căsătoriile sale a existat un motiv social sau politic precum fie înnobilarea unor femei cuviincioase, dreptcredincioase, pioase, fie clădirea unor relaţii cu alte familii sau triburi, pentru a deschide un nou drum răspândirii islamului. Cu excepţia ʻAishei, Mohammed nu s-a căsătorit cu femei virgine, tinere sau deosebit de frumoase. Având în vedere toate acestea, a fost el oare un bărbat nimfoman şi afemeiat?!

  Cu adevărat, el era un bărbat obișnuit, iar dorinţa de a avea urmași a fost unul dintre motivele care l-au împins la a se căsători din nou şi aceasta pentru că toţi copiii (băieți) pe care i-a avut cu Khadijah muriseră.

  Deşi nu avea foarte multe resurse materiale şi purta pe umerii săi responsabilitatea unei familii numeroase, el a oferit întotdeauna drepturile fiecăreia dintre soţiile sale şi nu a înclinat către a o favoriza pe vreuna dintre ele. El a urmat tradiția Profeţilor de dinaintea sa, precum Moise, care, la rândul lor, au avut căsătorii multiple, cu privire la care se pare că nimeni nu are obiecții. Şi oare să se datoreze aceasta faptului că nu cunoaștem viaţa lor de zi cu zi, în vreme ce știm totul despre viaţa de familie a lui Mohammed?!”

  Thomas Carlyle spunea în cartea sa, Eroii,:
  „Mohammed nu era un bărbat dependent de plăcerile carnale, în ciuda tuturor acuzațiilor care i-au fost aduse pe nedrept. Ar fi o greșeală să-l considerăm pe acest bărbat a fi luxurios și să spunem despre el că nu a urmărit decât satisfacerea plăcerilor sexuale. Nu, Mohammed a fost departe de aceasta.”