Bezstronne świadectwa niektórych światłych ludzi Zachodu

Niemiecki poeta, Goethe

powiedział:

„Poszukiwałem w historii najlepszego przykładu dla człowieka. Znalazłem go w osobie arabskiego Proroka – Muhammada.”

Prof. K. Moure

w książce „The Developing human…” napisał:

“Nie mam obiekcji, żeby zaakceptować Kur’an jako słowo Boże. W VII w. stan wiedzy nie był wystarczający, żeby opisać płód tak, jak to jest w Kur’anie.

Wniosek jest jeden, opis został objawiony przez Boga Muhammadowi.”

Will Kurant

w jego książce „Historia cywilizacji” napisał:

„Jeśli mierzymy wybitność człowieka jako stopień wpływu na ludzi, to możemy orzec, że Prorok muzułmanów jest najwybitniejszą postacią z wybitnych postaci w historii.”
Zdołał zapanować nad plemiennym szowinizmem i znieść powszechne przesądy. Ustanowił ponad judaizmem, chrześcijaństwem i lokalną religią, religię prostą, łatwą i silną. Zdołała ona przetrwać do naszych czasów, jako ważna i znacząca religia”.

Georgie De Tulz

w książce „Życie” napisał:

„Wątpienie, w to, że Muhammad nie jest prorokiem jest równoznaczne z wątpieniem we wszechmoc Bożą obejmującą wszelkie stworzenia.”

Willz

w książce „Prawdziwy Prorok” napisał:

Willz w książce „Prawdziwy Prorok” napisał: „Wszystkie znaki jasno dowodzą, że Prorok był prawdomówny. Jego rodzina i bliscy byli pierwszymi, którzy w niego uwierzyli. Znali jego tajemnice i gdyby mieli, choć cień wątpliwości, nie uwierzyliby mu.”

Orientalista Heil

w książce „Cywilizacja Arabów” napisał:

„W historii ludzkiej nie ma drugiej takiej religii, która rozprzestrzeniłaby się tak szybko i zmieniła świat tak jak religia Islam. Za sprawą Muhammada pojawiła się wspólnota, zaprowadzono kult Boga na ziemi, ustanowiono podstawy sprawiedliwości i równości społecznej. Zapanował porządek, organizacja, posłuszeństwo i potęga pośród ludów, które wcześniej żyły w stanie chaosu.”

Orientalista hiszpański Jean Leek

w książce „Arabowie” napisał:

„Nie można lepiej opisać biografii Proroka, niż tak jak opisał ją Kur’an:
My posłaliśmy ciebie tylko jako miłosierdzie dla światów!. (Kur’an 21;107)

Muhammad był uosobieniem prawdziwego miłosierdzia, a ja modlę się za niego z utęsknieniem.”

Bernard Shaw

napisał w książce „Islam za sto lat”:

„Świat przyjmie Islam i choćby nie stało się to pod jego nazwą to stanie się to pod inną. Nadejdzie dzień, w którym Zachód zacznie wyznawać Islam. Już od stuleci zachód czyta książki przesiąknięte kłamstwami o islamie. Napisałem książkę o Muhammadzie, lecz skonfiskowano ją z powodu, że odbiega od tradycji Anglików.”
Powiedział także: „Islam jest tą religią, w której znajdziemy zalety pozostałych religii, a w innych religiach nie znajdziemy zalet Islamu.”