Retfærdige udsagn

Den tyske digter, Goethe

sagde:

‘Jeg ledte i historien efter et forbillede for menneskene og fandt, at det var Muhammed (s).’

Professor Keith Moore

skrev i sin bog: "The Developing Human":

Det står klart for mig, at disse udsagn må være kommet til Muhammed fra Gud, eller Allah, for det meste af den viden blev først opdaget mange århundreder senere. Dette beviser for mig, at Muhammed må have været Guds, eller Allahs sendebud.'

Han sagde også: ‘Jeg har ingen problemer med at forlige mig med, at det var en guddommelig inspiration eller åbenbaring, der førte ham frem til disse udsagn.'

Dr. Maurice Bucaille

skrev i sin bog: "Le Coran et la science moderne":

‘Efter en helt objektiv undersøgelse af den [Koranen] set i lyset af den moderne videnskab, må vi erkende, at der er overensstemmelse imellem de to, som det allerede er blevet bemærket flere gange. Vi må anse det for utænkeligt for et menneske på Muhammeds tid at have været ophavsmand til sådanne udsagn, på baggrund af den viden, der fandtes på hans tid. Det er bl.a. sådanne iagttagelser, der gør Koranen enestående og tvinger den objektive videnskabsmand til at erkende, at han ikke kan komme med en forklaring, der udelukkende bygger på materialistiske ræsonnementer.’

Annie Besant

skrev i 'The Life and Teachings of Mohammad':

‘Det er umuligt for nogen, der studerer Arabiens store profets liv og karakter, og som kender hans lære og livsførelse, at føle andet end ærbødighed over for den mægtige profet, et af den Ophøjedes store sendebud. Og selv om jeg i det, jeg fremlægger for jer, vil fortælle mange ting, som mange er bekendt med, så føler jeg selv, når jeg genlæser dem, en ny beundring, en ny ærbødighed over for den store arabiske lærer.'

Dr. Gustav Weil

skrev i ’Geschichte der islamischen Völker’:

Gustav Weil skrev i ’Geschichte der islamischen Völker’: ‘Muhammed var et lysende eksempel for sit folk. Hans karakter var ren og pletfri. Hans hus, hans tøj, hans mad – alt var præget af en sjælden enkelhed. Så fordringsløs var han, at han ikke ønskede at modtage nogen særlige tegn på ærbødighed fra sine venner, ej heller tog han imod nogen tjeneste fra sin slave, som han selv kunne udføre. Han var til rådighed for alle på alle tidspunkter. Han besøgte de syge og følte med alle. Ubegrænset var hans godgørenhed og gavmildhed, ligesom hans interesse for og engagement i samfundets ve og vel.'

Maurice Gaudefroy

sagde:

‘Muhammed var profet, teolog, en så åbenlys kendsgerning, at man er utilbøjelig til at slå det fast. De mænd, der omgav ham og udgjorde eliten i det tidlige muslimske samfund, kappedes om at overholde den lov, som han havde indført i Guds navn, og om at følge hans lære og eksempel.' ( Seerah-encyklopædien, for Afzalur-Rahman )

Washington Irving

sagde:

‘Hans militære triumfer vakte ingen stolthed eller forfængelig æresfølelse, som de ville have gjort, hvis de havde haft et selvisk formål. Da hans magt var på sit højeste, opretholdt han den samme enkle livsførelse og fremtoning som i modgangstider. Han førte sig så langt fra frem som en kongelig person, at det mishagede ham, hvis nogen, når han kom ind i et rum, viste ham nogen usædvanlige tegn på respekt.'

Marquis de Dufferin

sagde:

‘Det er den muslimske videnskab, den muslimske kunst og den muslimske litteratur, som Europa kan takke for, at det blev befriet fra den mørke middelalder.' ( ibid )