O NJEGOVI (s) VZGOJI

 • NJEGOVA BLIŽINA IN DRUŽENJE S PRIJATELJI

  Upamo, da nam bo to, kar navajamo, pomagalo, da najpopolnejše spoznamo njegovo (s) celotno življenje, tako privatno kot javno, ker je on (s) primer in vzor, ki se mora slediti v vseh stvareh. Džerir ibn Abd Allah pravi: “ Odkar sem sprejel islam, mi Allahov glasnik (s) ni nikoli prepovedal vstop v njegovo hišo in me je vedno srečal nasmejanega obraza. Potožil sem se mu, da ne morem stabilno jahati, on pa je dal svojo dlan na moje prsi in dejal: “Moj Bog utrdi ga in ga naredi napotenim (na pravo pot) in tistim, ki bo napotil druge (na pravo pot).’’ (Muttefekun alejh)

  Allahov poslanec (s) se je šalil in zabavljal s svojimi prijatelji na primeren način. Enes bnu Malik, naj bo Allah z njim zadovoljen, pravi:» Poslanec (s) je bil najboljši človek v značaju (in vedenju). Jaz sem imel brata, ki so ga klicali Ebu Umejr, mislim, da je že bil prenehal z dojenjem. Ko bi Allahov poslanec (s) prihajal, bi mu dejal: 'O Ebu Umejr, kaj je storil Trobentarček (ime ptice v pomanj.) s katerim si se igral?'« (Muttefekun alejh)

  Allahov poslanec (s) se v šali ni omejeval samo na besede, ampak se je šalil tudi v postopkih. Enes bin Malik pripoveduje, da je neki beduin iz puščave, ki se je imenoval Zahir bin Haram, prihajal in prinašal iz puščave darila Allahovemu glasniku (s), Allahov poslanec (s) pa bi mu vračal darila, ko se je odpravljaj nazaj v puščavo. Allahov poslanec (s) je rekel:»Zahir je naša puščava in mi smo njegovo mesto.« Ko je Zahir na tržnici prodajal svoje stvari (ki jih je prinesel s seboj) mu je Allahov glasnik prišel s hrbtne strani in ga objel, on ga pa ni videl. Zahir je dejal: »Pusti me. Kdo je to?« Nato se je obrnil proti njemu in prepoznal, da je to Allahov glasnik (s), tako da je začel svoj hrbet (zaradi blagoslova) še bolj naslanjati na njegove (s) prsi. Allahov poslanec je rekel: » Kdo bo kupil tega sužnja?« Zahir pa je dejal: »Allahov poslanec, videl boš, da sem poceni (brez vredenosti).« On (s) pa mu je odvrnil: » Toda ti si pri Allahu dragocen.« (Sahihu Ibn Hibban)

  Allahov poslanec (s) se je vedno posvetoval s svojimi prijatelji in sprejemal njihovo mišljenje v vseh zadevah, ki niso bile razodetje. Ebu Hurejre, naj bo Allah z njim zadovoljen, pravi: »Nisem spoznal človeka, ki bi se več posvetoval in dogovarjal s svojimi prijatelji od Allahovega poslanca (s).« (Sunenu Tirmizi)

 • OBISKOVANJE BOLNEGA TAKO MUSLIMANA KOT TUDI NEMUSLIMANA

  Allahov poslanec (s) je nepretrgoma spraševal in se zanimal za svoje prijatelje in ko bi slišal, da je nekdo med njimi bolan, bi on in tisti prijatelji, ki so bili z njim, takoj pohiteli, da ga obiščejo. Svoje obiske bolnikov ni omejeval samo na muslimane, ampak je obiskoval tudi bolnike, ki niso muslimani. Prenaša se od Enesa, naj bo Allah z njim zadovoljen, da je dejal:“Judovski deček je stregel Allahovega glasnika (s) in je zbolel. K njemu je prišel Allahov glasnik (s) na obisk, se vsedel zdraven njegove glave in rekel: ‘Sprejmi islam.’ Deček pa je pogledal proti svojemu očetu, ki je bil pri njemu, ta pa mu je dejal: ‘Poslušaj Ebul- Kasima (vzdevek Allahovega poslanca).’ In deček je sprejel islam, Allahov glasnik (s) pa je odšel in dejal: “Hvala Allahu, ki ga je rešil ognja (Pekla).” (Sahihul-Buhari)

 • ZAHVALJEVAL IN NAGRAJEVAL BI ZA NAREJENO DOBRODELNOST

  TAllahov poslanec (s) bi govoril: »Kdor išče od vas zaščito v imenu Allaha, ga zaščitite. Kdor od vas nekaj išče v imenu Allaha, mu to dajte. Kdor vas povabi, mu se odzovite. Kdor vam stori kako dobro dejanje, ga nagradite za to, če pa ne najdete ničesar, da bi ga nagradili, potem molite zanj, da bi vedeli, da ste mu povrnili na dobro dejanje. « (Sunen Ebu Davud)

  Njegova soproga Aiša, naj bo Allah z njo zadovoljen, pravo o njemu (s): » Allahov poslanec (s) je sprejemal darila in nagrajeval za njih (povrnil, se oddolžil z istim ali boljšim darilom).« (Sahihul-Buhari)

 • LJUBEZEN DO SVEGA, KAR JE LEPO IN PRIJETNO

  Enes, naj bo Allah z njim zadovoljen, je dejal: »Nisem dotaknil ne svile in ne brokata, da je bolj nežna od (kože) dlani Allahovega glasnika (s). In nisem nikoli povohal vonj ali prijetnejšega vonja, ki bi bolj dišal ali prijetnejše dišal od Allahovega glasnika (s).«

 • RAD SE JE ZAVZEMAL V VSAKEM PODROČJU ZA DOBRO IN PRAVILNO DEJANJE

  Ibn Abbas pripoveduje: Beririn mož je bil suženj, ime mu je bilo Mugis. Kot da ga zdaj gledam, kako hodi za njo in joče, tako da so mu solze lile po njegovih licih. Allahov glasnik (s) je dejal Ibn Abbasu: »O Abbas, mar se čudiš Mugisovi ljubezni do Berire in Beririnem sovraštvu do njega?« Potem je Allahov glasnik (s) njej rekel: »Ali bi se vrnila nazaj k svojemu možu, ker je on resnično mož tvojega otroka?« Ona je dejala: »O Allahov poslanec, ali mi to ukazuješ?« On (s) je rekel: »Resnično se zavzemam zanj.« Berira pa je odvrnila: »Nimam nobene potrebe po njem.« (Sahihu Ibn Madže)

 • SAM JE SEBI STREGEL

  Ko je Aiša, naj bo Allah z njo zadovoljen, bila vprašana o tem, kaj je počel Allahov poslanec (s) v hiši, je odgovorila: »Bil je kot ostali ljudje – pral bi svojo obleko, molzel ovce in sam sebi stregel. « (Sahih Ibn Hibban)

  Toda plemenitost njegovega značaja in vedenja, ga je spodbujala k temu, da preseže samo to, da streže samemu sebi in je stregel tudi drugim. Ko je Aiša, njegova suproga, naj bo Allah z njo zadovoljen, bila vprašana o njem (s): "Kaj je delal Allahov glasnik (s) v hiši?", je rekla : "Bil je na uslugi (opravljal je potrebna hišna opravila in stregel svoji družini) svoji družini, ko pa bi slišal klic k molitvi (ezan), bi odšel na molitev.’’ (Sahihul-Buhari)