Безпристрастни изказвания на хора, които оказват чест на Мухаммед

Немският поет Йохан Волфганг Гьоте

пише:

„Търсех в историята най-съвършения човешки пример и намерих, че това е арабския пророк Мухаммед.“

Проф. Кийт Мур

пише в книгата си The human developing:

„Аз не намирам никаква трудност в това, да приема, че Корана е словото на Аллах. Наистина описанието на ембриона в Корана, е невъзможно да бъде базирано на научни изследвания, защото, то е от седми век.

Затова единственият разумен извод се съдържа в това, че описанието му е спуснато, като откровение от Аллах към Мухаммед.“

Уилям Дюрант

пише в книгата си „История на цивилизацията“ в том №11 следното: „

Ако съдим по-величието и това, кой човек има най-велик ефект при хората, то е редно да кажем: „Наистина пратеника на мюсюлманите, е най-великия човек в историята. Той възпря урагана на фанатизма и издигна над християнството, юдеизма и религията на народа си, религия, която е лесна, ясна и силна. Тази религия успя да оцелее и до наши дни и тя притежава най-голямата сила.“

Георги де Тулс

пише в книгата си „Живота“:

„Наистина съмнението в пратеничеството на Мухаммед, е съмнение в божествената сила, която обхваща всички творения.“

Ученият Уелс

пише в книгата си „Истинността на пророка“ следното:

„Най-трогателното доказателство за истинността на Пратеника, се съдържа в това, че първите, които са повярвали в него са били семейството му и най-близките хора до него. А именно те знаеха всички негови тайни, и ако имаха дори най-малко съмнение в истинността на това, което казва, те нямаше да повярват в него.“

Ориенталиста Хил

пише в книгата си „Арабската цивилизация“ следното:

„Не познаваме в историята религия, която да се е разпространила с такава огромна бързина като Исляма, и да е променила света, така както го е променил Исляма. Той извиси Мухаммед от цялата общност и показа как да се обожава Аллах на земята. Той постави основите на справедливостта и социалното равенство. Той наложи закона, реда, послушанието и уважението при народи, които не познаваха друго освен хаоса.“

Испанския ориенталист Жан Люк

пише в книгата си „Арабите“ следното:

„Не може да се опише живота на Мухаммед с по-добро описание от описанието, с което го описва Аллах в Корана: „И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост за световете.“ (Ель- Енбийя: 107)
И наистина Мухаммед е милост за световете, затова лично аз му отправям благослов с копнеж и тъга.“

Бърнард Шоу

споменава в книгата си „Исляма след сто години“ следното:

„Наистина целия свят ще приеме Исляма, но не с истинското му име, а с псевдонима му. И ще дойде време, в което запада ще прегърнат Исляма, макар преди това векове наред да са чели литература изпълнена с лъжи за Исляма. Аз вече съм написал книга за Мухаммед, обаче тя беше конфискувана, поради това, че е в противоречие с британската традиция.“