Τι απαιτεί η μαρτυρία ότι ο Μωχάμμαντ είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλάχ

 • Το να πιστεύει κανείς στην αποστολή του του Προφήτη (s) και ότι είναι για όλη την ανθρωπότητα, αφού δεν ήταν περιορισμένη μόνο στον λαό του ή μόνο στην εποχή του. Αλλά είναικοινή αποστολή, δεν περιορίζεται σε τόπο ή σε χρόνο αλλά είναι μέχρι την Ημέρα της Ανάστασης.

 • Το να πιστεύει κανείς ήταν αλάνθαστος σε ό,τι μετέδωσε στην ανθρωπότητα από τον Αλλάχ.

 • Το να πιστεύει κανείς ότι η αποστολή του ήταν ως έλεος για όλη την ανθρωπότητα, αφού έβγαλε τους ανθρώπους απο το σκοτάδι στο φως και από το να λατρεύουν τα δημιουργήματα του Θεού στο να λατρεύουν τον δημιουργό των δημιουργημάτων, τον Αλλάχ.

 • Το να πιστεύει κανείς ότι ήταν ο τελευταίος Αγγελιαφόρος του Αλλάχ και ο καλύτερος ανάμεσα στους Αγγελιαφόρους του Αλλάχ.

 • Το να πιστεύει κανείς ότι η θρησκεία ολοκληρώθηκε από τον Προφήτη και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κάποιον να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από αυτήν.

 • Το να πιστεύει κανείς ότι ο Προφήτης εκπλήρωσε την αποστολή του και δεν αφήσε κάτι καλό χωρίς να καθοδηγήσει τους ανθρώπους σε αυτό, και δεν άφησε κάτι κακό χωρίς να προειδοποιήσει τους ανθρώπους για αυτό.

 • Το να ειπακούει κανείς στις εντολές του Προφήτη και να αποφεύγει τις απαγορεύσεις του.

 • Το να πιστεύει κανείς ότι το Ισλάμ είναι η μοναδική θρησκεία που δέχεται ο Αλλάχ.

 • Το να δεχτεί κανείς την κρίση του Προφήτη χωρίς να αντιπαρατίθεται σε αυτήν, όπως αυτοί που προτιμούν τους νόμους που θεσμοθετήθηκαν απο τους ανθρώπους αντί για την Σαρί‘α (τους Ισλαμικούς Νόμους).

 • Το να ακολουθήσει κανείς τις παραδόσεις του Προφήτη και να τις παίρνει ως πρότυπο για την δική του ζωή, αλλά προυποθέτει να γνωρίζει κανείς την ιστορία της ζωής του.

 • Το να θέσει κανείς τον Προφήτη στην θέση που του αντιστοιχεί, ούτε σε μεγαλύτερη ούτε σε μικρότερη σε σχέση με αυτήν που τον έχει τοποθετήσει ο Αλλάχ, αφού ο Προφήτης είπε: «Μην με θέσετε σε μεγαλύτερη θέση, όπως έκαναν οι Χριστιανοί με τον Ιησού, γιο της Μαρίας. Στα αλήθεια εγώ είμαι ο σκλάβος του Αλλάχ, γι’αυτό πείτε ο σκλάβος του Αλλάχ και ο Αγγελιαφόρος Του.».

 • Το να τον αγαπάει κανείς και να τον σέβεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, αφού η καθοδήγηση των ανθρώπων στην αλήθεια οφείλεται πρώτα στον Αλλάχ και έπειτα στον Προφήτη μου.

 • Το να καλεί κανείς τους ανθρώπους στο Ισλάμ και να επιδιώκει να το μεταδίδει μεταξύ των ανθρώπων.